Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Vâlcea, Mihăești

SC DEZMEMBRARI COSMA SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Mihăești, sat Stupărei, nr. 372

  1. Centre de colectare județul Vâlcea
  2. Centre de colectare Mihăești
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz