SC REMAT SCHOLZ FILIALA MOLDOVA SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Onești, str. Industriilor nr. 1, tel/fax: 0234/521444, Radu Drăgoi 0752444114