Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Caraș-Severin, Oravița

SC CONDOR RECYCLING SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Oravița, str. Răchitovei, fn, tel/fax.0255-571007,0748 110 578
Marica Monica

Oravita,
str. Rachitovei, FN, jud. Caras Severin, tel./fax: 0255571007, 0748110576, persoana de contact: Marcel Braia

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Caraș-Severin
  2. Centre de colectare Oravița
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz