Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Iași, Pașcani

SC REMAT SA Iași este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Pașcani, str. Gării 52, Olariu Vasile, tel: 0232/765971

  1. Centre de colectare județul Iași
  2. Centre de colectare Pașcani
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz