Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Mureș, Petelea

SC PETEL BUM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Petelea nr. 559C, Oprea Alexandru

Petelea nr. 336, Oprea Alexandru, tel 0754015606

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Mureș
  2. Centre de colectare Petelea
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz