Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Hunedoara, Petroșani

SC ORIAN INDUSTRY SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru înPetroșani, str. Fabricii FN, tel.0254541612; 0722514768, Comanescu Orian

Aninoasa, str. Danutoni, nr. 365B, Tel. 0722514768, Comănescu Orian

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Hunedoara
  2. Centre de colectare Petroșani
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz