Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Hunedoara, Petroșani

SC REMAT TRANSILVANIA SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Petroșani, str. Livezeni – terminalul de transcontainere SAAF – CFR Livezeni, tel: 0254/541612, Trif Ioan

Aninoasa, str. Progresului nr. 1/4, tel. 0254541612, Căldărar Viorel

sau

RematInvest Punct de lucru Hunedoara:
331004, Peștișu-Mare Nr. 21D,
jud. Hunedoara
Tel: +40 264 450 875;
E-mail:

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Hunedoara
  2. Centre de colectare Petroșani
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz