Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Prahova, Ploiești

SC REMAT SA PLOIESTI este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Ploiesti, str. Muzelor 38, tel/fax: 0244/512659, 0244/523182, Anghelache Florica

  1. Centre de colectare județul Prahova
  2. Centre de colectare Ploiești
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz