Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Dambovița, Razvad

I.I. Matei Valeriu Catalin este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Razvad, sat. Razvad, str. Ploiesti, nr.190, tel – 0723182205, 0766762554, Matei Valeriu

  1. Centre de colectare județul Dambovița
  2. Centre de colectare Razvad
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz