Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Dambovița, Ulmi

SC AUTO FRIS SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Ulmi, sat Matraca

com. Ulmi, sat Matraca, str Principală nr 168 bis jud Dâmbovița, Constantin Elena, tel. 0724373773, e-mail

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Dambovița
  2. Centre de colectare Ulmi
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz