Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Aninoasa, județul Dambovița

SC SILNEF M.G. SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Aninoasa, str. Silozului, sat Viforata, nr. 2A, pers contact Marin Stelian

  1. Centre de colectare Aninoasa
  2. Centre de colectare județul Dambovița
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz