Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Dambovița, Văcărești

SC CLAUNIC SH SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Strada Laminorului Nr. 21 D, Târgoviște 130089 jud. Dâmbovița, 0721 938 844

Comuna Văcărești, sat Bungetu, str. Calea București, NR. 431B, jud. Dâmbovița, 0721 938 844

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Dambovița
  2. Centre de colectare Văcărești
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz