Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Dambovița, Văcărești

SC CLAUNIC SH SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Comuna Văcărești, sat Bungetu, str. Calea București, jud. Dâmbovița, Petcu Claudiu tel: 0721938844;
Vintilescu Raluca, tel 0751167344

  1. Centre de colectare județul Dambovița
  2. Centre de colectare Văcărești
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz