Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Dambovița, Ulmi

SC MIOARA COM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Ulmi, sat Ulmi, jud. DÂMBOVIŢA

  1. Centre de colectare județul Dambovița
  2. Centre de colectare Ulmi
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz