Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Caraș-Severin, Reșița

SC MIRA – VAL SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Reșița, cartier Moniom, nr. 113, tel./fax: 0255-222978, 0255-211499 Lorena Ofițir

  1. Centre de colectare județul Caraș-Severin
  2. Centre de colectare Reșița
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz