Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Brașov, Rupea

SC REMAT BRAŞOV SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Rupea, str. Târgului nr. 36, tel: 0268/330808

  1. Centre de colectare județul Brașov
  2. Centre de colectare Rupea
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz