Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Bihor, Săcădat

SC AVANTAJ DEZMEMBARI SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Săcădat, nr. 452, jud. Bihor, tel. 0742 937788

  1. Centre de colectare județul Bihor
  2. Centre de colectare Săcădat
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz