Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Brașov, Săcele

SC COMTURSERV BOBES SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Săcele, str. A. Iancu nr. 62

  1. Centre de colectare județul Brașov
  2. Centre de colectare Săcele
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz