Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Suceava, Şcheia

SC DAREX AUTO SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Şcheia, sat Şcheia, str. Humorului, nr. 63, Ovidiu Costiug, 0230523014, 0230551777

  1. Centre de colectare județul Suceava
  2. Centre de colectare Şcheia
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz