Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Sibiu, Sibiu

SC INTEGRAL FILTRE SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Sibiu, str. Ştefan cel Mare 192, tel: 0269/214664

SC Integral Filtre SRL, jud. Sibiu, loc. Sibiu, str. Negoveanu, nr.5.

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Sibiu
  2. Centre de colectare Sibiu
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz