Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Olt, Slatina

SC MARCHIN TRANS SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Slatina, str. Cireasov nr. 7, tel/fax: 0249/433169, Maxim Maria

  1. Centre de colectare județul Olt
  2. Centre de colectare Slatina
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz