Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Gorj, Târgu Jiu

SC FERCRIST IMPEX SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Tg. Jiu, Calea București, nr. 9 bis, tel/fax 0253/213311

  1. Centre de colectare județul Gorj
  2. Centre de colectare Târgu Jiu
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz