Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Maramureș, Târgu Lăpuș

SC REMATINVEST SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Tg. Lăpuș, str. Liviu Rebreanu, nr. 92

  1. Centre de colectare județul Maramureș
  2. Centre de colectare Târgu Lăpuș
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz