Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Suceava, Udești

SC MIREL & M SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Com. Udești, str. Principală nr. 1A, Irimia Mihai, tel. 0744475910

  1. Centre de colectare județul Suceava
  2. Centre de colectare Udești
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz