Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Buzău, Vadu Pașii

MOCANU RECOM SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Filiala 3 Vadu Pașii, Balastiera Vadu Pașii, jud. Buzău

Buzău, Str.Cuza Voda nr.32, tel: 0238/712669, fax: 0238/712669, recombuză, jud. Buzău

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Buzău
  2. Centre de colectare Vadu Pașii
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz