Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Buzău, Săpoca

MOCANU RECOM SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Săpoca, sat Săpoca, jud. Buzău

  1. Centre de colectare județul Buzău
  2. Centre de colectare Săpoca
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz