Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în județul Buzău, Săpoca

MOCANU RECOM SNC este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii portabile, baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat. Săpoca, com. Săpoca, jud. Buzău, tel: 0238/712669, fax: 0238/712670

  1. Centre de colectare județul Buzău
  2. Centre de colectare Săpoca
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile