Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Suceava, Vatra Dornei

SC TRANSFOREST SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Vatra Dornei, str. ARGEŞtru nr. 3, tel/fax: 0230/371715, Ion Dranca

  1. Centre de colectare județul Suceava
  2. Centre de colectare Vatra Dornei
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz