Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Teleorman, Vedea

PFA BUCUR FLORIAN CONSTANTIN este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în loc. Vedea, sat Coșoteni, jud.Teleorman,tel. 0769 602 023, 0760 141 672, Bucur Florian Constantin

  1. Centre de colectare județul Teleorman
  2. Centre de colectare Vedea
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz