Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Alexandria, județul Teleorman

SC DAN CONSTRUCT COM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Alexandria, str. Prelungirea Libertatii nr. 4

Alexandria, str. Constantin Brancoveanu nr. 32 bis, tel: 0247/315938, Calota Mihai

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Alexandria
  2. Centre de colectare județul Teleorman
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz