Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Cluj, Viișoara

SC AXUM RECYCLING CLUJ SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Viisoara, nr. 933B, jud. Cluj

  1. Centre de colectare județul Cluj
  2. Centre de colectare Viișoara
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz