Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Arad, Vladimirescu

SC TRUCK AUTO CENTER SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Vladimirescu, str. Drumul Combinatului FN, tel.: 0722332329, 0744646967, 0357/442917, fax: 0357/442917, e-mail: , Mogoș Viorel

  1. Centre de colectare județul Arad
  2. Centre de colectare Vladimirescu
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz