Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în Cehu Silvaniei, județul Sălaj

REMAT SALAJ SA este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii portabile, baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Cehu Silvaniei, str. Libertatii, nr.135

  1. Centre de colectare Cehu Silvaniei
  2. Centre de colectare județul Sălaj
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile