Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Cluj, Vultureni

SC VICIDOR CAR IMPEX SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în loc. Vultureni, sat Vultureni nr. 117 A

Cluj Napoca, str. Gruia nr. 58, bl. A1, ap. 1, tel: 0723358848, 0729298686,

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Cluj
  2. Centre de colectare Vultureni
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz