Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Sălaj, Zalău

SC AUTOMOBILE SERVICE SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 93

Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 93, tel: 0260/632686 fax: 0260/662383, Indrieș Gheorghe, tel: 0722290829

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Sălaj
  2. Centre de colectare Zalău
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz