Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Sălaj, Zalău

SC BALTI DOB SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Zalau, b-dul. Mihai Viteazu nr. 60

  1. Centre de colectare județul Sălaj
  2. Centre de colectare Zalău
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz