Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Bacău, Letea Veche

SC AUTO-ULY S.O.S. SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Letea Veche, sat Letea Veche, jud.Bacău, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 239, tel. 0744294793Holtea Vasile

com. Letea Veche, sat Letea Veche, jud. Bacău, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 239, tel. 0744294793 Holtea Vasile, ,

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Bacău
  2. Centre de colectare Letea Veche
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz