Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Bacău, Letea Veche

AUTO-ULY S.O.S. SRL este operator economic autorizat pentru colectara și tratarea vehiculelor scoase din uz, cu punct de colectare în Letea Veche, la adresa: com. Letea Veche, sat Letea Veche, jud. Bacău, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 239, tel. 0744294793 Holtea Vasile, .
Sediu social:com. Letea Veche, sat Letea Veche, jud. Bacău, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 239, tel. 0744294793 Holtea Vasile, ,

com. Letea Veche, sat Letea Veche, jud. Bacău, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 239, tel. 0744294793 Holtea Vasile, ,

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Bacău
  2. Centre de colectare Letea Veche
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz