Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Bacău, Letea Veche

SC ALCODA SERVICE SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Letea Veche, tel./fax: 0234/579141, Olaru Constantin, tel: 0740191997

ALCODA este o afacere de familie fondată în anul 1996 având ca activitate principală întreţinerea şi repararea autovehiculelor.

Bacău, str. Plaiului, nr. 7, tel./fax: 0234/579141,

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Bacău
  2. Centre de colectare Letea Veche
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz