Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Buzău, Zilișteanca

SC AUTOGLOBAL COMPACT SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în sat Zilișteanca, com. Poșta Câlnău, jud. buzău, tel: 0238/521773, 0745525555, e-mail: ,Dobrin Luminița

satul Poșta Câlnău, comuna Poșta Câlnău, număr cadastral 582, tel: 0238/521773, 0745525555, , Dobrin Luminița

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Buzău
  2. Centre de colectare Zilișteanca
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz