Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Buzău, Vadu Pașii

SC AUTO DENIS SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în sat Gura Câlnăului, com. Vadu Pașii, jud. Buzău
d-ul. Dogaru, tel: 0744323878, mail:

COLECTOR AUTORIZAT Mașini Rabla: 0723 606 852

Programul Rabla 2020 are la bază acordarea unui tichet în valoare de 6.500 lei pentru o mașină veche casată, utilizabil doar pentru achiziția unei mașini noi cu noxe emise de maximum 140g CO2/km în regim WLTP. Pentru achiziția unui autoturism nou se poate folosi un singur tichet Rabla.

Bulevardul Iuliu Maniu, nr.413B, Sector 6, Bucuresti

(+40)731457466
(+40)745037664


Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Buzău
  2. Centre de colectare Vadu Pașii
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz