Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Bacău, Onești

SC EMA SERVICE SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Onești, str. CaleaBrașovului, nr. 148, tel: 0735551202, Ilcu Manuel

  1. Centre de colectare județul Bacău
  2. Centre de colectare Onești
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz