Laromet SA este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje din metale (oțel, aluminiu, fier vechi), cu punct de lucru în București, Bd. Bucureștii Noi nr. 166, sector 1, tel: 021/2085630, Cristache Veronica.