Stănescu I. Istrate este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje din metale (oțel, aluminiu, fier vechi), cu punct de lucru în com. Forăști, sat Boura, nr. 217, tel: 0769907723, persoană de contact: Stănescu Istrate.