Colectarea deșeurilor biodegradabile

Publicat în Recomandari acum 3 ani

Urmarea apariției Legii nr. 11 din 19 august 2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile, prevede ca “Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din uşă în uşă a biodeşeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei „plăteşte pentru cât arunci“ şi să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural. Legea are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora folosind opţiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.

Toțí cetățenii sunt obligați să colecteze separat deşeurile biodegradabile (resturile alimentare ori de grădină, hârtia și cartonul) destinate compostării/digestiei anaerobe sau aerobe, inclusiv din uşă în uşă.

Persoanele fizice şi juridice care generează deşeuri biodegradabile au obligaţia să depună aceste deşeuri în spaţiile indicate sau să le predea operatorilor autorizaţi pentru colectarea lor.

Procesul de compostare implică fermentarea lentă a deşeurilor biodegradabile, în urma căruia acestea se transformă în îngrăşământ natural pentru soluri. Deşeurile biodegradabile (biodeșeuri) reprezintă deşeurile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante sau magazinele de vânzare cu amănuntul. Aproape orice provine din sol poate fi compostat.
Fracția biodegradabilă care constă în resturi alimentare, deşeuri compostabile provenite din grădina şi bucătăria privată, reprezintă peste 50% din totalul de deşeuri generate, iar în combinaţie cu alte tipuri de deşeuri formează fractia umedă, depozitată în rampele de deşeuri.

Conform statisticilor oficiale, în România nivelul de compostare este zero. În cazul în care biodeșeurile sunt colectate combinat cu alte tipuri de deşeuri reciclabile, acestea contaminează fracția reciclabilă şi astfel duc la reducerea gradului de recuperabilitate în staţii de sortare, care în prezent, în majoritatea cazurilor este de maximum 10%.
Depozitarea biodeșeurilor în rampele de deşeuri duce la creşterea emisiilor cu efect de seră, reduce potenţialul de reciclare si este un mod de gestionare ineficient şi neconform cu ierarhia deşeurilor.

Prin transformarea materiei organice în compost nu doar se evită utilizarea gazelor care se folosesc în mod obişnuit la producerea fertilizatorilor sintetici, ci se şi elimină eliberarea în atmosferă a acestor gaze, una dintre cauzele care provoacă încălzirea globală. Separarea la sursă a fracției biodegradabile şi compostarea individuală poate duce la creşterea semnificativă a gradului de resurse reciclabile recuperate şi reciclate şi astfel poate contribui la atingerea ţintelor de ţară.

Conform legii, autoritățile administrației publice locale au obligația de a elabora strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile, de a asigura colectarea separată a materialelor sau deșeurilor destinate compostării/digestiei anaerobe și de a asigura informarea cetățenilor prin mijloace adecvate și prin publicarea pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare al deșeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului.

Etichetat cu: , , , , , ,

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)