M.A. 3R COLECT SRL - Firmă de colectare și reciclare deșeuri în Slatina, județul Olt

Profilul de activitate:

- Colectare deşeuri nepericuloase, cod CAEN 3811
- Colectare deşeuri periculoase, cod CAEN 3812
- Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, cod CAEN 3821
- Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, cod CAEN 3831

Activitatea specifică se referă la colectarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase, depozitarea temporară până la valorificarea/eliminarea prin operatorul final autorizat în tratarea şi neutralizarea acestora.

Toate tipurile de deşeuri ce se vor depozita în hala vor fi depozitate separat pentru fiecare tip, astfel încât să nu intre în contact un tip de deşeu cu altul.
Majoritatea containerelor pe care societatea le deţine sunt lăsate la generator pentru umplerea acestora cu reziduuri, apoi sunt depozitate şi livrate către eliminatorul autorizat sau date direct spre eliminare, fără depozitare.

Colectarea se face direct de la furnizor (valorificarea sau eliminarea finală), depozitare (stocare) temporară, în ambalaje specifice deşeurilor respective puse la dispoziţie de furnizor, sau, după caz de beneficiar, cu transportator autorizat.

Transportul deşeurilor periculoase se face cu mijloace de transport autorizate ADR.

SC M.A. 3R COLECT SRL – Slatina
Punct de lucru Slatina: Str. Constructorului, nr. 3
Slatina, jud. Olt

Punct de lucru Arad: Str. Campul Linistii, nr.1
Arad, jud. Arad

Telefon: 0756.196.981
Email:
Website: www.macolect.ro
0756196981
http://macolect.ro


Puncte și centre de colectare M.A. 3R Colect SRL: