Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Olt, Slatina

SC MA3R COLECT SRL SLATINA este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Slatina, STR. Constructorului,Nr. 3,Tel. 0768252859 – Marinca Sebastian

Profilul de activitate:

– Colectare deşeuri nepericuloase, cod CAEN 3811
– Colectare deşeuri periculoase, cod CAEN 3812
– Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, cod CAEN 3821
– Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, cod CAEN 3831

Activitatea specifică se referă la colectarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase, depozitarea temporară până la valorificarea/eliminarea prin operatorul final autorizat în tratarea şi neutralizarea acestora.

Toate tipurile de deşeuri ce se vor depozita în hala vor fi depozitate separat pentru fiecare tip, astfel încât să nu intre în contact un tip de deşeu cu altul.
Majoritatea containerelor pe care societatea le deţine sunt lăsate la generator pentru umplerea acestora cu reziduuri, apoi sunt depozitate şi livrate către eliminatorul autorizat sau date direct spre eliminare, fără depozitare.

Colectarea se face direct de la furnizor (valorificarea sau eliminarea finală), depozitare (stocare) temporară, în ambalaje specifice deşeurilor respective puse la dispoziţie de furnizor, sau, după caz de beneficiar, cu transportator autorizat.

Transportul deşeurilor periculoase se face cu mijloace de transport autorizate ADR.

SC M.A. 3R COLECT SRL – Slatina
Punct de lucru Slatina: Str. Constructorului, nr. 3
Slatina, jud. Olt

Punct de lucru Arad: Str. Campul Linistii, nr.1
Arad, jud. Arad

Telefon: 0756.196.981
Email:
Website: www.macolect.ro

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Olt
  2. Centre de colectare Slatina
  3. Centre de colectare baterii auto