Obiectivele stabilite de UE în materie de deșeuri electronice sunt dificil de îndeplinit

Publicat în Recomandari acum 3 ani

deee mioveniÎmpreună, statele membre ale UE colectează și valorifică mai multe deșeuri de echipamente electrice și electronice decât majoritatea celorlalte regiuni de pe glob. Însă UE riscă să nu își îndeplinească obiectivele mai ambițioase în materie de colectare a deșeurilor electronice. Documentul de analiză publicat de Curtea de Conturi Europeană pune în evidență o serie de provocări, cum ar fi necesitatea de a asigura și de a verifica respectarea normelor existente în materie și problema încălcărilor legislației și a activităților infracționale, precum transferurile ilegale către țări din afara UE.

Deșeurile electronice – deșeuri de dispozitive electrice și electronice, de aparate electrocasnice și chiar de echipamente de mari dimensiuni, cum ar fi panourile fotovoltaice – sunt dăunătoare pentru mediu dacă nu sunt tratate în mod corespunzător. De asemenea, deșeurile electronice conțin adesea materiale reciclabile, precum metale și materiale plastice, putând, astfel, contribui la economia circulară. De exemplu, 1 tonă de telefoane inteligente conține aproximativ de 100 de ori mai mult aur decât 1 tonă de minereu de aur.

„Colectarea și valorificarea deșeurilor electronice în UE au înregistrat progrese de-a lungul timpului și, în prezent, UE reciclează în jur de 80 % din deșeurile electronice pe care le colectează. Cu toate acestea, colectarea, reciclarea și reutilizarea deșeurilor electronice nu sunt la fel de eficace în toate statele membre, ele putând fi ameliorate în continuare. De asemenea, Curtea a observat unele provocări în ceea ce privește modul în care UE combate gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor electronice, transferurile ilegale și alte activități infracționale”, a declarat doamna Joëlle Elvinger, membra Curții responsabilă de această analiză.

UE și-a îndeplinit obiectivele anterioare de colectare și de valorificare a deșeurilor electronice și, ulterior, și-a stabilit obiective mai ambițioase. Nu sunt disponibile încă date actualizate privind noile obiective. De fapt, doar două state membre par să fie pe drumul cel bun în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru 2019 în materie de colectare. Auditorii observă că s-au realizat pași în direcția cea bună, de exemplu, încorporarea cerințelor în materie de economie circulară în propuneri legislative („proiectarea ecologică”), stimularea reducerii utilizării de materiale și promovarea potențialului de reparare și a durabilității produselor. Totuși, cerințele actualizate în materie de „proiectare ecologică” nu acoperă încă anumite tipuri de echipamente electrice și electronice populare, cum ar fi telefoanele mobile și calculatoarele. Curtea consideră că publicarea acestui document de analiză oferă Comisiei Europene ocazia de a-l lua în considerare la elaborarea „inițiativei privind produsele electronice circulare”, planificată pentru ultimul trimestru al anului 2021.

De-a lungul timpului, UE și-a îmbunătățit legislația privind deșeurile electronice. Cu toate acestea, statele din UE întâmpină adesea dificultăți în asigurarea respectării legislației UE: de exemplu, auditorii atrag atenția asupra gestionării necorespunzătoare a modului de tratare a deșeurilor electronice (de exemplu, înlăturarea și depoluarea substanțelor sau a altor componente potențial toxice), fenomen care se explică adesea prin faptul că nu se efectuează un număr suficient de inspecții și de controale sau prin caracterul sumar al acestora. Unele state membre nu dispun de resursele necesare pentru a putea inspecta în mod corespunzător operatorii și transferurile de deșeuri în afara UE. Stimulentele economice pentru gestionarea ilegală sau necorespunzătoare a deșeurilor sunt substanțiale, în timp ce riscul de a fi prins este, în general, scăzut. Combaterea activităților infracționale constituie, prin urmare, o provocare considerabilă în domeniul gestionării deșeurilor electronice.

via Business Press

Etichetat cu: ,

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)