Rezultatele controlului tematic privind implementarea Planului Național de Gestionare a Deşeurilor în județul Iaşi

Publicat în Iaşi acum 2 ani

apa gunoiȊn perioada 22.06.2021 – 15. 12. 2021 au fost verificate toate cele 98 unități administrativ-teritoriale ale județului Iaşi (2 municipii, 3 oraşe, 93 comune). Ȋn urma verificărilor au rezultat următoarele constatări:

• toate cele 98 de UAT-uri au în prezent încheiate contracte de delegare a activităților serviciului de salubrizare;

• 15  UAT-uri  nu au  implementat sistemul de colectare separată în conformitate cu prevederile legislației privind gestionarea deşeurilor;

• nicio UAT nu a îndeplinit obligația privind atingerea unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau asimilabile;

• 33 de UAT-uri nu au depus declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu;

• au fost depistate 83 de depozitări ilegale de deşeuri.

Pentru neconformitățile constatate s-au aplicat 110 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 587 000 lei.

via 7 est.ro

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)