Centru de colectare deșeuri baterii auto în 1 Decembrie, Ilfov + București, județul Ilfov

TEAM GALAXY MGM SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Com 1 Decembrie, sos. Giurgiului nr. 197, jud. Ilfov

  1. Centre de colectare 1 Decembrie
  2. Centre de colectare Ilfov + București
  3. Centre de colectare județul Ilfov
  4. Centre de colectare baterii auto