Centru de colectare deșeuri baterii auto în 1 Decembrie, Ilfov + București, județul Ilfov

TOP FIELDING CONSTRUCT S.R.L este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com. 1Decembrie, jud. Ilfov, sos. Giurgiului, nr.244

  1. Centre de colectare 1 Decembrie
  2. Centre de colectare Ilfov + București
  3. Centre de colectare județul Ilfov
  4. Centre de colectare baterii auto